Statement

s t a t e m e n t

Soms moet je niet zoeken om te vinden.

Een sturende aanzet is genoeg. Je hebt alleen een bootje nodig. Dat geef je een duwtje op het water, waarna het zelf zijn door jou gepredisponeerde weg zoekt.

 

Keramiek en fotografie zijn mijn bootjes, twee conditios sine qua non in mijn leven. Ze geven me de mogelijkheid op een authentieke, niet hypocriete manier te communiceren.

De keramiekstukken en de foto's  zijn een tegengewicht voor de materiële overdaad die zich over de mensheid uitgespreid heeft als een verstikkende olievlek.

 

Ik vertrek vanuit mijn eigen subjectieve idee van schoonheid.

Ieder keramiekstuk is met grote zorg, concentratie en toewijding vervaardigd. Geen serieproductie, maar individuele stukken met elk een eigen karakter en persoonlijkheid. Je vindt er mijn eigen essentie in, mijn puurste ik, ontdaan van alle perifere ballast. Ken me aan mijn keramiek en mijn foto's.

De fotografie is essentiëel in mijn werk omdat het in de keramiek verborgen dimensies zichtbaar maakt.

De invloed van andere keramisten beperk ik zoveel mogelijk omdat ik alleen op die manier uitdrukking kan geven aan de essentie die in mijn ziel huist.

Door gebruik te maken van gevormde materie laat ik dat vormloze, immateriële spreken.

Je moet je tijd nemen om de stukken  te bekijken, er rond te lopen, ze in je ziel te laten dringen, de essentie te vatten en de schoonheid ervan te ervaren. Neem ze vast, bijt er desnoods in, maar voel wat ik voel en ervaar wat ik ervaar.

Open je geest voor die zuurstoftoevoer, universele essentie, contemplatie, puurheid, rust en dynamiek en misschien vang  je wel een glimp op van iets Godachtigs.